• มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการ

*** ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ให้ผู้สมัครติดตามทาง http://med.pnu.ac.th
 • เด็กดีมีคุณธรรม

  เปิดรับสมัคร : 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. 63

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 17 ธ.ค. 63

  สอบสัมภาษณ์ : 26 ธ.ค. 63

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 6 ม.ค. 64

  รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา : 10 ม.ค. 64 (ด้วยตนเอง)

 • รอบที่ 1 Portfolio

  เปิดรับสมัคร : 5 ม.ค. - 4 ก.พ. 64

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 ก.พ. 64

  สอบสัมภาษณ์ : 13 ก.พ. 64

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 ก.พ. 64

  ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64 : 22 – 23 ก.พ. 64

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 ก.พ. 64

  รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา : 8 – 10 มี.ค. 64

 • รอบที่ 2 Quota

  เปิดรับสมัคร : 15 มี.ค. – 25 เม.ย. 64

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 30 เม.ย. 64

  สอบสัมภาษณ์ : 3 พ.ค. 64

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พ.ค. 64

  ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64 : 10 – 11 พ.ค. 64

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 พ.ค. 64

  รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา : 19 – 21 พ.ค. 64

 • รอบที่ 3 Admission , Direct Admission

  เปิดรับสมัคร : 7 – 15 พ.ค. 64

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :
  - ครั้งที่ 1 : 26 พ.ค. 64
  - ครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย. 64

  สอบสัมภาษณ์ : 4 - 8 มิ.ย. 64

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิ.ย. 64

  รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา : 14 – 16 มิ.ย. 64

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

Tel. : +66(073)709-030